15.09.2008.

Rīgā 15. septembrī uz savu pirmo sēdi sanāca un darbu sāka Tāļa Bērča piemiņas balvas komisija. Piemiņas balvu un stipendiju ir nodibinājusi un finansē sabiedrība Tilde, un tā ir veltīta mūžībā pāragri aizgājušā izcilā pedagoga, Latvijas i Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas (LatSTE) dibinātāja, Ogres ģimnāzijas pedagoga, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai, godinot viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā.

Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas mērķis ir novērtēt un apbalvot vispārējo izglītojošo un vidējo profesionālo skolu informātikas skolotājus, kas devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā, lai stimulētu turpmāku aktīvu darbību un sekmētu skolotāju tālākizglītošanos.
Jau pašos skolu informātikas pirmsākumos Tālis Bērcis Rīgas 72. vidusskolā izveidoja pirmo informātikas kabinetu, vēlāk Ogres ģimnāzijā realizēja pirmo datorkabinetu. Paralēli viņš iesaistījies vairākos starptautiskos projektos, piemēram, I*EARN (International Education and Resource Network), Ziemeļvalstu Padomes, Baltijas jūras valstu projekti, kā arī to koordinēšanā Latvijas mērogā, piedalījies starptautiskajās konferencēs. Par aktīvo darbību Tālis Bērcis ir apbalvots ar Ogres ģimnāzijas Goda zīmi, Ogres pašvaldības, Hansabankas, Izglītības un zinātnes ministrijas apbalvojumiem, kā arī ieguvis Eiropas Inovatīvā skolotāja titulu. Tālis Bērcis 1998. gadā bija viens no Latvijas i Sabiedrības tehnoloģiju ekspozīcijas jeb LatSTE dibinātājiem, vadīja Ogres Interneta centru, Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centru, pasniedza informātiku Ogres ģimnāzijā.
Sabiedrības Tilde programmatūras direktore Jana Ķikāne uzsver: “Tālis Bērcis bija viens no ievērojamākajiem skolu informatizācijas entuziastiem. Viņš skaidri saskatīja interneta pieejas un datorprasmju lomu ne tikai skolas apmācībā, bet arī reģiona un valsts attīstībā. Viņš bija ne tikai ideju ģenerators, bet arī spēja tās īstenot nenogurstošā darbā. Pateicoties Tāļa Bērča ieguldījumam, LatSTE no skolu tehnoloģiju ekspozīcijas pārauga par sabiedrības tehnoloģiju ekspozīciju. Ar šo balvu vēlamies godināt izcilā pedagoga piemiņu un aicināt sekot viņa piemēram. Ceram, ka Tāla Bērča piemiņas balvas un stipendijas piešķiršana kļūs par nozīmīgu ikgadēju tradīciju.”
Sabiedrība Tilde Tāļa Bērča piemiņas balvu un stipendiju dibina sadarbībā ar LatSTE un Izglītības un zinātnes ministriju. Pieteikt savus pretendentus pirmajai balvai skolas – skolas vadība, skolotāji, skolēni – tiek aicinātas līdz 15. oktobrim. Balva un stipendija tiks piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbildīs balvas pretendentu prasībām un par ko vienosies komisijas locekļi
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andrejs Cinis, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas asoc. profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.