30.10.2008.

Ogrē 30. oktobrī gadskārtējā skolu informatizācijas jautājumiem veltītajā pasākumā LatSTE (Latvijas i-Sabiedrības Tehnoloģiju Ekspozīcija) tika pasniegta sabiedrības Tilde dibinātā un finansētā Tāļa Bērča piemiņas balva un stipendija. Pirmajā gadā to saņēma Grobiņas ģimnāzijas informātikas skolotāja Dace Tomsone.

Piemiņas balva veltīta mūžībā pāragri aizgājušā izcilā pedagoga, LatSTE dibinātāja, Ogres ģimnāzijas skolotāja, Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītāja Tāļa Bērča piemiņai, godinot viņa lielo ieguldījumu Latvijas skolu informātikas attīstībā.

Dace Tomsone kopš 1996. gada ir Liepājas rajona Informātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, vadījusi mācību kursus informātikas skolotājiem Liepājā, Ventspilī, Tukumā, Valmierā un Madonā. Balvas saņēmēja piedalījusies gan I*EARN projekta pirmsākumos, ko savulaik vadījis pats Tālis Bērcis, gan uzstājusies LatSTE konferencēs kopš 1999. gada. Dace Tomsone ir vairāku metodisku, mācību materiālu un publikāciju autore. Laureāte ir savas skolas patriote un ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Grobiņas ģimnāzijas vispārējā datorizācijā.
Dace Tomsone par piemiņas balvas saņemšanu saka: “Man bija gods pazīt Tāli Bērci, kurš vienmēr bija ideju pārpilns. Tāļa Bērča personīgais piemērs, redzējums par skolu informatizāciju un informātikas vietu mācību procesā iedvesmoja darboties mani ar daudz lielāku sparu. Piemiņas balva man ir kā paša Tāļa uzslava par manu skolotājas izaugsmi un veikumu.”
Laika periodā no 15. septembra līdz 15. oktobrim visas vispārēji izglītojošās un vidējās profesionālās Latvijas skolas tika aicinātas pieteikt piemiņas balvai tos savus informātikas skolotājus, kuri devuši lielu ieguldījumu skolēnu informātikas zināšanu paplašināšanā un informātikas attīstībā savā skolā, kā arī piedalījušies informācijas sabiedrības veidošanā vietējā un Latvijas mērogā.
Balva un stipendija tiek piešķirta ik gadu vienam informātikas skolotājam, kas atbilst balvas saņēmējam noteiktajām prasībām un par ko vienojas komisijas locekļi.
Tāļa Bērča piemiņas balvas un stipendijas komisijā ietilpst LatSTE dibinātāji un organizētāji Aina Bērce, Frīdis Sarcevičs, Aija Cunska, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietnieks Andrejs Cinis, Fizikas un matemātikas fakultātes Datorikas nodaļas asoc. profesors Viesturs Vēzis, sabiedrības Tilde valdes priekšsēdētājs Andrejs Vasiļjevs un programmatūras direktore Jana Ķikāne.