12.01.2009.

Portālā letonika.lv atvērta plašākā latviešu literatūras interneta bibliotēka, kurā jau šobrīd lasāmi 16 autoru 120 pilnteksta darbi 15 000 lappušu apmērā – romāni, lugas, stāsti, dzejoļi u.c. literāro žanru darbi. Interneta bibliotēkā publicēti visi Raiņa un vairākums Rūdolfa Blaumaņa darbu, kā arī Austras Skujiņas, Jāņa Poruka, Jēkaba Janševska, Jāņa Ziemeļnieka, Friča Bārdas, Jāņa Ezeriņa un citu literatūras klasiķu daiļdarbi.

Interneta bibliotēkā iekļauti darbi no latviešu literatūras zelta fonda, kuri izturējuši laika pārbaudi un tiek apgūti pamatskolas un vidusskolas programmās. Tas ir ieguldījums šobrīd aktuālajā Latvijas un Eiropas kultūras mantojuma pieejamības veicināšanas procesā. Literāros darbus ikviens bez maksas var lasīt vietnē www.letonika.lv/literatura.

Letonika.lv attīstības vadītāja Anita Vasiļjeva uzsver: „Mēs ceram, ka latviešu literatūrā ietvertās nacionālās un vispārcilvēciskās vērtības interneta vidē sasniegs jaunu auditoriju un izskanēs ar jaunu spēku, uzrunājot interneta lietotājus skolās, bibliotēkās un mājās. Interneta bibliotēka tiks pastāvīgi papildināta ne tikai ar klasikas mantojumu, bet arī mūsdienu literatūras darbiem.”

Olaines 1. vidusskolas latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Paģe uzskata: „Skolēniem, kuriem internets ir neiztrūkstoša ikdienas sastāvdaļa, pat dzīvesveids, tagad ir alternatīva iespēja piekļūt mācībām nepieciešamajiem literatūras darbiem. Tas atvieglos arī mūsu — skolotāju — darbu, jo ieskatīties interneta bibliotēkā, atrast tur citātus un kopēt fragmentus bieži ir ātrāk un ērtāk nekā drukātos izdevumos.”

Interneta resursus arvien plašāk izmanto arī Latvijas publiskajās bibliotēkas. Ventspils galvenās bibliotēkas direktore Margarita Marcinkeviča: „Pateicoties vērienīgiem bibliotēku attīstības projektiem, pēdējo gadu laikā bibliotēku ikdienas darbā strauji ienāk arī elektroniskie informācijas resursi, ko apgūstam paši un popularizējam savu lasītāju vidū. Cenšamies pievērst apmeklētāju uzmanību tiem resursiem, kas ir uzticami, kvalitatīvi un vērtīgi. Tādi ir arī letonika.lv piedāvātie resursi un noteikti arī jaunā latviešu literatūras interneta bibliotēka.”

Letonika.lv ir portāls ar enciklopēdisku un tulkošanas informāciju par Latviju latviešu valodā. Tas ietver enciklopēdijas, daudzvalodu vārdnīcas, Latvijas attēlu kolekcijas, audio un video materiālus un tagad arī latviešu literatūru. Letonika.lv veidotājs ir sabiedrība Tilde.