Līga Ķempe
Miniatūras glezniņas, katra apmēram 2X2 cm liela. Tehnika – akrils/ audekls, kā īstai gleznai pienākas! Greznumlietiņa & mīļmantiņa. Tiem, kas nevar atļauties Lielo Mākslu.