Linda Ekere
Ceļš, kurš ved augšup, bet uz kurieni?