Projekts "Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrādne šai grupai"

2012.gada 5.jūnijā

SIA „IT kompetences centrs” turpina pētniecības projekta 2.5 „Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrādne šai grupai” īstenošanu.

2011.gada novembrī SIA „IT kompetences centrs”  ir uzsācis projekta pētījumu 2.5 „Dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas pētīšana sākumskolas bērniem un lasāmības formulas izstrādne šai grupai”, kas tiek realizēts projekta „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” (finansēšanas līgums Nr. L-KC-11-0003) ietvaros. Pētniecības projektu paredzēts realizēt līdz 28.02.2013. Pētījuma ietvaros paredzēts pētīt dažādas sarežģītības pakāpes latviešu tekstu lasīšanas īpatnības sākumskolas bērniem, izmantojot acu kustību pierakstu metodi. Plānotie mērījumi tiks veikti sākumskolas skolēniem (1.-4. klase). Pētījuma noslēgumā tiks iegūta lasāmības formula latviešu tekstiem sākumskolas bērnu grupai. Lasāmības formula ļaus kvantitatīvi novērtēt teksta sarežģītību, kas ir aktuāla problēma, sastādot jebkuru didaktisku tekstu.

Pārējos projektā „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centra izveide” plānotos pētījumus paredzēts uzsākt pēc izmaiņām kompetences centru finansēšanas programmā 2012. gada vasarā.

         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!