Projekts "Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”

2012.gada 15.augusts

SIA „IT kompetences centrs” īsteno projektu „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju kompetences centrs”, ko saskaņā ar 11.04.2011 noslēgto līgumu Nr. L-KC-11-003 ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Projekta ietvaros kompetences centrs 2011. gada jūlijā saņēmis līgumā paredzēto ERAF finansējuma avansu un pakāpeniski veic projekta īstenošanai nepieciešamos iepirkumus par projekta vadības pakalpojumiem, pētniekiem nepieciešamo telpu un iekārtu nomu, lai veiksmīgi uzsāktu pirmos pētījumus plānotajos virzienos - dabīgo valodu tehnoloģijas un biznesa procesu analīzes tehnoloģijas.

Projektu plānots īstenot līdz 2015. gada 1. jūlijam, kopumā realizējot 22 pētījumus.

         IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!