“DIGITALIZĀCIJAS INICIATĪVAS STUDĒJOŠO IESAISTEI UN STUDIJU KVALITĀTES PILNVEIDEI LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ UN PROJEKTA SADARBĪBAS PARTNERU AUGSTSKOLĀS”

SIA Tilde kā sadarbības partneris piedalās Latvijas Universitātes īstenotajā ESF projektā stiprinot Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti.

Projekta līguma numurs: 8.2.3.0/22/A/006

Projekta partneri:
Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija”, SIA “Datorzinību centrs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 14 mēneši

Projekta kopējais finansējums: 2 060 095,08 EUR. Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Projekta vadītājs: LU Studiju attīstības un pārvaldības pilnveides programmas direktore Inga Šķendere

Projekta mērķis:

Stiprināt Latvijas vadošo augstskolu digitālo kapacitāti, ieviešot vienotas koplietošanas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstskolās studiju kvalitātes pilnveidei, tai skaitā studentu iesaistei, pārņemot pasaules augstskolu un pasaules un Latvijas IKT nozares pieredzi no trīs Latvijas vadošajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares uzņēmumiem, kuriem ir vairāk kā 20 gadu pieredze digitālo kompetenču attīstībā, tādējādi paaugstinot studējošo digitālo prasmju līmeni, tuvinot tās nākotnes darba tirgus vajadzībām un prasībām, un transformējot studiju vidi, tādejādi pastarpināti paaugstinot augstskolu konkurētspēju starptautiskajā vidē.

Projekta galvenie aktivitāšu bloki:

A1. Digitālo prasmju satura un atbilstošas metodikas izstrāde un pilnveide, t.sk., pārņemot un adaptējot pasaules labo praksi un adaptējot tos, kā arī digitālā satura izstrāde;
A2. Inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrēšana studiju procesā;
A3. Studējošā vajadzībās, motivācijā un spējā apgūt jaunas prasmes, bāzētas digitālo prasmju novērtējuma un progresa monitoringa sistēmas adaptēšana un pilotēšana;
A4. Ilgtspējīgs modelis studentu iesaistes un atgriezeniskās saites novērtēšanai, tsk. mācību analītika un digitālo prasmju progresa vērtēšana.

 

Projekta rezultāts:

Ieviestas digitalizācijas iniciatīvas piecās Latvijas augstākās izglītības iestādēs, sadarbībā pilnveidojot esošos un veidojot jaunus studiju kursus/tēmas, pilnveidojot un modernizējot augstāko izglītības iestāžu studiju vidi un studiju kvalitāti.

Publicēts 22.11.2022.Projekta “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” (Nr. 8.2.3.0/22/A/006) aktualitātes

Sākoties 2022./2023. studiju gada pavasara semestrim, projektā “Digitalizācijas iniciatīvas studējošo iesaistei un studiju kvalitātes pilnveidei Latvijas Universitātē un projekta sadarbības partneru augstskolās” aktīvi noritēja projekta 1. posma studiju kursu izstrāde. Projektā izstrādātie kursi ir paredzēti kā papildu mācību materiāli, kas integrējami jau esošajos projektā iesaistīto augstskolu kursos, ar mērķi veicināt studentu pašvadītu mācīšanos. Kursi tiek veidoti Moodle vidē, tādējādi nodrošinot audiovizuālu risinājumu, digitālu atbalsta materiālu, kā arī interaktīvu iesaistes formu izmantošanu. Kursā “Civilā aizsardzība” paredzētie laboratorijas darbi tiek veidoti “Minecraft” spēlēs veidā, tādējādi radot iespēju izspēlēt teorētisko zināšanu praktisku pielietošanu dažādās situācijās. Šajā kursā kā teorijas apguves atbalsta mehānisms paredzēts arī virtuālais asistents. Katrā no projektā izstrādātajiem kursiem integrēta kāda no Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvarā noteiktajām kompetencēm – drošība, digitālā satura veidošana, komunikācija un sadarbība, informācijas un datu lietpratība vai problēmu risināšana. Katra kursa mērķis ir veicināt tajā iekļautās digitālās kompetences piektajā apguves līmenī.

Februāra beigās pilotēšanai tika nodoti kopskaitā 14 studiju kursi, tostarp Latvijas Universitātes izstrādātie kursi - “Civilā aizsardzība” ar pirmajām divām no kopskaitā četrām plānotajām “Minecraft” spēlēm, “Digitālu risinājumu izstrāde, izmantojot bez-koda un maz-koda (no-code/low code) platformas” un “Biznesa un datu analīze ar Power BI”, SIA “Datorzinību centrs” izstrādātie kursi - “Darbs ar teksta dokumentiem: Microsoft Word”, “Prezentāciju veidošana: Microsoft PowerPoint” un “Kopīga dokumentu veidošana: OneDrive un GoogleDrive”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” kursi – “Attēlu apstrāde”, “Microsoft 365: Teams darbs grupās, kopīgas dokumentu mapes”, “Blogi un sociālie tīkli” un “Digitālā satura publicēšana”, kā arī Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA” izstrādātie kursi - “Interneta vietnes izveide”, “Informācijpratība un kritiskā domāšana”, “Informācijpratība un informācijas telpas drošība” un “Uzņēmējdarbības vadība digitālā vidē un biznesa digitālā transformācija”. 2022. / 2023. gada pavasara semestrī kursu pilotēšanu nodrošinās Latvijas Universitāte, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolas “RISEBA”, AS “Transporta un sakaru institūts” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte.

Pārskatā periodā SIA “Tilde” uzsākusi darbu pie kursa “Civilā aizsardzība” virtuālā asistenta, kā arī trešo pušu veidota digitāla mācību satura, t.sk. specializētu kursu no dažādām mācību mākoņplatformām un zināšanu bāzēm, izmantošanai augstskolu e-studiju vidēs paredzētas mākslīgā intelekta iespējotas neironu mašīntulkošanas tehnoloģijas izstrādes.

Projekta partneri:

Latvijas Universitāte, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Vidzemes augstskola, SIA “Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola “RISEBA”” un A/S “Transporta sakaru institūts”, SIA “Tilde”, SIA “Baltijas datoru akadēmija” un SIA “Datorzinību centrs”.

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Informācija atjaunota: 01.03.2023.