pareizrakstības un gramatikas pārbaudītājs

Tilde Baltijas valstu valodām nodrošina tādas valodu tehnoloģijas, kādas tiek piedāvātas pasaules lielajām valodām.

Pareizrakstības pārbaudītājs
Pārbauda katra vārda pareizrakstību un piedāvā aizstāt kļūdaini uzrakstītu vārdu ar pareizu. Nepārprotami kļūdaini uzrakstītus vārdus izlabo automātiski. Tildes kolektīvs pastāvīgi uzlabo pareizrakstības pārbaudītāju, iekļaujot tajā jaunas leksēmas un papildinot rīku ar jaunām funkcijām (piemēram, intelektisko automātiskās koriģēšanas funkciju). Šobrīd latviešu un lietuviešu valodas tekstu pareizrakstības pārbaudītājs atpazīst vairāk nekā 22 miljonus vārdformu, kas atvasinātas no vairāk nekā 130 tūkstošiem lemmu.

Gramatikas pārbaudītājs
Pārbauda teikuma struktūru un interpunkciju. Tildes izstrādātais gramatikas pārbaudītājs izmanto teksta sintaktisko analīzi un piedāvā izlabot plašāk izplatītās gramatiskās kļūdas, tostarp vārdu saskaņojumu, pieturzīmju kļūdas teikumu beigās, komatu kļūdas iespraudumos, divdabja teicienos, vienlīdzīgās teikuma daļās un palīgteikumos, kā arī stila kļūdas. Tas var atrast arī sintakses kļūdas teikuma daļās, kuras atrodas tālu cita no citas. Rīks atpazīst kalkus, žargonvārdus un citu nevēlamu vārdu vai valodas konstrukciju lietojumu. Šis modulis izlabo arī tādas vienkāršas kļūdas kā liekas atstarpes pirms vai pēc pieturzīmēm, atšķirīgu skaitu atverošo un noslēdzošo iekavu, pēdiņu un citu pieturzīmju.

Zilbjdales rīks
Tilde ir izstrādājusi zilbjdales rīku latviešu un lietuviešu valodai. Zilbjdales rīks ievieto pārnesumzīmes latviešu un lietuviešu valodas vārdu zilbjdales vietās. Zilbjdalei tiek izmantoti gan likumi, kas nosaka parasto vārdu dalīšanu zilbēs pārnešanai jaunā rindā, gan izņēmumu saraksts (vārdi, ko nevar sadalīt zilbēs, ievērojot likumus).

 

   

 

Pareizrakstības un gramatikas pārbaudītājs ir iekļauts Tildes Birojā un lietuviešu valodas atbalsta programmā Tildes Biuras