Kā tas notiek?

Ja būs izveidojusies rinda, nāksies pagaidīt. Cerams, ne pārāk ilgi.
Un atceries, ka es neesmu perfekts

Tavas runas atpazinējs

Kas es esmu?

Es esmu Tildes eksperimentālais veikums runas atpazīšanas tehnoloģiju jomā, kas tev palīdzēs izgūt latviešu valodas tekstu no audiofaila. Kļūstu aizvien pieprasītāks visā pasaulē un šobrīd esmu labākais pieejamais runas atpazīšanas prototips latviešu valodā.

Es analizēju runāto tekstu un pārvēršu to rakstītā tekstā. Šobrīd atpazīstu apmēram 70% no ierunātā, ja audioieraksta kvalitāte ir pietiekami laba. Ja audiofaila kvalitāte nav tik augsta, manī iebūvētā runas atpazīšanas programmatūra var pārprast daļu no izrunātajiem vārdiem, tādēļ, iespējams, rakstītais teksts būs mazliet jāpalabo. Tildes komanda turpina strādāt un pilnveidot mani, tāpēc man un komandai ir svarīgs tavs viedoklis. Gaidīšu atsauksmes un kvalitātes novērtējumu. Ja nevari atrast atbildi uz jautājumu, raksti: asr@tilde.lv.

Tavas runas atpazinējs

Lasīt vairāk

Biežāk uzdotie jautājumi

Kādi audiofaila formāti tiek atbalstīti?

Var augšupielādēt audiofailus, kas ir saglabāti kādā no šiem formātiem: .m4a, .mp3, .wav, .wma.

Kāda ir runas atpazīšanas pakalpojuma kvalitāte?

Runas atpazīšanas kvalitāte ir atkarīga no audioieraksta kvalitātes – jo skaidrāk ir ierunāts teksts, jo precīzāks ir rezultāts.

Kādā valodā ir pieejams šis runas atpazīšanas pakalpojums?

Pagaidām nodrošinām iespēju atpazīt latviešu valodā runātu tekstu.

Cik minūšu ilgu audiofailu var augšupielādēt?

Pašlaik vēlamais audiofaila ilgums ir ne vairāk kā 15 minūtes.

Kādā formātā var saņemt tekstu?

Lietotājs tekstu var saņemt un atvērt kādā no šiem diviem formātiem: .txt un .srt.

Cik ilgā laikā pēc audiofaila augšupielādes brīža var saņemt rakstītu tekstu?

Minūti ilga audiofaila pārvēršana rakstītā tekstā aizņem aptuveni 1 minūti. Lielāka audioieraksta apstrāde aizņems ilgāku laiku.

Kā es uzzināšu, ka audiofaila ieraksts ir pārvērsts tekstā?

Tiklīdz audiofaila runas atpazīšanas process būs veiksmīgi pabeigts, uz norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīta saite, kur būs pieejams rakstītais teksts.

P.S. Ja nevari atrast atbildi uz jautājumu, raksti: asr@tilde.lv.

Lasīt vairāk

Lietošanas noteikumi

Jūsu personisko datu pārvaldību nosaka šie Noteikumi, Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likums un citi tiesību akti.

Sabiedrībai “Tilde” ir svarīga jūsu datu drošība, tādēļ ievadītie dati ir konfidenciāli un netiek nodoti trešajām personām. Saglabātie dati var tikt izmantoti, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu. Šis process ir mehānisks, līdz ar to datu izmantošana neļauj jūs identificēt ne tieši, ne netieši.

Jūsu personiskos datus mēs nenodosim trešajām personām bez jūsu īpašas piekrišanas, izņemot gadījumus, kas paredzēti Latvijas Republikas tiesību aktos.

Uz šiem Noteikumiem attiecas Latvijas Republikas likumi.

Jūs apstiprināt un garantējat, ka jums ir vajadzīgās pilnvaras, lai drīkstētu iesniegt saturu runas atpazīšanas platformā, un iesniegšana nenotiek pretrunā ar intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības likumiem.

Runas atpazinēja serviss ir paredzēts nekomerciāliem mērķiem, lai gūtu ieskatu par risinājuma iespējām. Izmantošana komerciāliem nolūkiem vai iekļaušana citos risinājumos nav atļauta bez SIA Tilde akcepta.

Strīdi, kas var rasties, izpildot šos Noteikumus, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja strīdus neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tie tiek risināti kārtībā, kādu nosaka Latvijas Republikas likumi.

Lasīt vairāk
Šis prototips tapis pētījumā, kura līdzfinansējums saņemts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju kompetences centrs”, līguma Nr. L-KC-11-0003.