SIA TILDE īstenoto pētījumu rezultāti 2019. gada II ceturksnī

Pētījums 2.2 "Adaptīva multimodāla neironu tīklos balstīta mašīntulkošana", ID: 1.2.1.1/18/A/003

Pētījuma pirmajā posmā tiek veikts rūpnieciskais pētījums 1. aktivitātē, kuras mērķis ir izpētīt un izstrādāt metodes, kas var nodrošināt neironu mašīntulkošanas sistēmu tiešsaistes apmācību mašīntulkošanas sistēmu darbināšanas fāzē.

 • Atbilstoši pētniecības plānam, tika uzsākta esošu metožu, kas ļauj veikt neironu mašīntulkošanas sistēmu dinamisku apmācību, apzināšana.
 • Tika uzsākta arī izpēte, lai identificētu datu avotus un datus, kurus varētu izmantot esošo un jaunizstrādājamo metožu kvalitātes novērtēšanai laboratoriskos novērtēšanas eksperimentos.
 • Tika uzsākta un pabeigta izpēte, lai identificētu datu avotus un datus, kurus varētu izmantot esošo un jaunizstrādājamo metožu kvalitātes novērtēšanai laboratoriskos novērtēšanas eksperimentos.
 • Tika uzsākta un pabeigta tiešsaistes apmācības eksperimentos izmantojamu datu sagatavošanas risinājuma izstrāde. Risinājums ļaus no paralēla korpusa, kas atbilst tiešsaistes apmācības scenāriju prasībām (korpusam jāsatur dokumentu robežas, kā arī teikumiem dokumentos jābūt definētiem secīgi), izgūt vērtēšanas datu kopu, kura ļaus novērtēt tiešsaistes apmācības metodes dažādos lietojumu scenārijos.

Pētījums 2.3 "Neironu tīklu mašīnmācīšanās metodes virtuālo asistentu dialogu scenāriju izveides automatizācijai", ID: 1.2.1.1/18/A/003

Šajā ceturksnī galvenie veiktie darbi:1. aktivitātes ietvaros tika veikti eksperimenti ar interaktīvu dialogu scenāriju mašīnmācīšanos:

 • tika analizētas interaktīvas dialogu scenāriju mācīšanās metodes.
 • tika izveidota sistēma interaktīvu dialogu simulācijai, lai sagatavotu datus mašīnmācīšanās eksperimentiem,- notika darbs pie datu sagatavošanas.
 • notika plaša lietotāju loka iesaiste datu vākšanas eksperimentā.
 • automatizēta pirmās jautājumu/atbilžu dialogsistēmas izveide, no eksperimentā savāktajiem datiem.
 • uzsākta dialogsistēmas kvalitātes novērtēšana ar automatizētām metodēm.
 • uzsākta dialogsistēmas kvalitātes novērtēšana ar lietotāju aptaujām.
 • apzināti nepieciešamie uzlabojumi tālākajos eksperimentos.

Pētījums 2.6 “Jaunu mākslīgā intelekta metožu izpēte un kompleksu sistēmu veidošana uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizācijai un lēmumu modelēšanai”, ID: 1.2.1.1/18/A/003

 Uzsākts darbs pie 1. aktivitātes - Pētījums par mākslīgā intelekta metožu pielietojamību uzņēmumu grāmatvedības uzskaites procesu automatizēšanā un uzņēmumu darbības rādītāju analīzē un prognozēšanā.

 • Uzsākts darbs pie grāmatvedības procesu, kurus potenciāli varētu automatizēt ar mākslīgā intelekta tehnoloģiju palīdzību, identificēšanas, kategorizēšanas un apkopošanas. 
 • Veikta projekta partneru klientu apkopošana un segmentēšana.
 • Apkopotas biežāk pieļautās kļūdas grāmatvedības uzskaitē un šo kļūdu ietekmes un cēloņu izvērtējums.
 • Uzsākta priekšizpēte par projektā potenciāli izmantojamām mākslīgā intelekta tehnoloģijām. 
 • Uzsākts darbs pie uzņēmumu darbības rādītāju apkopošanas, kurus potenciāli varētu prognozēt, izmantojot mākslīgā intelekta tehnoloģijas.