Abonements

Sniedz iespēju abonēt produktu uz noteiktu laiku, tā ietvaros lietojot jaunāko produkta versiju, saņemot regulārus produkta uzlabojumus un jauninājumus. Abonementi ir pieejami gan mājas lietotājiem, gan arī uzņēmumiem. Jo vairāk abonementu uzņēmums iegādājas, jo lētāki tie ir. Piedāvājam šādas abonementu cenu kategorijas:

• no 1 līdz 5 datoriem
• no 6 līdz 30 datoriem
• 31 un vairāk datoriem

OEM versija kopā ar jaunu datoru
OEM versija ir pilnas funkcionalitātes datorprogramma par zemāku cenu, ko var iegādāties tikai kopā ar jaunu datoru. Saņemot datoru, pārliecinies, ka tā komplektā ir lietotāja rokasgrāmata un licence. OEM programmatūra var būt uzstādīta datorā.

Tildes datorprogrammas izglītības iestādēm
Izglītības iestādēm Tildes Biroja saimes datorprogrammu un enciklopēdiju izdevumu iegādei tiek dota atlaide 25% apjomā.

Organizācijas un iestādes, kas ir tiesīgas iegādāties Tildes produktu EDU versijas:
• Mācību iestādes vai profesionālās izglītības iestādes, kuras kā izglītības iestādes ir akreditējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija
• Klīniskā slimnīca vai medicīnas speciālā mācību iestāde — tās daļas, nodaļas vai departamenti klīniskajās slimnīcās vai medicīnas speciālajās mācību iestādēs, kuras specializējas, lai mācītu medicīnu*
• Publiskās bibliotēkas, kas nodrošina galvenos vispārējos bibliotēkas pakalpojumus bez maksas visiem konkrētās teritorijas rezidentiem
• Publiskie muzeji, kuri ierīkoti ilglaicīgai pastāvēšanai izglītības vai estētikas mērķiem un izmanto profesionālu personālu, kā arī regulāri izstāda objektus sabiedriskai apskatei
• Publiska zinātniskās pētniecības iestāde, kas pilnā mērā ir valdības finansēta vietējā, nacionālā vai Eiropas līmenī
• Labdarības iestāde, kas darbojas kā bezpeļņas organizācija un kuras mērķis ir
i) pabalsts nabadzīgajiem, ii) izglītības sekmēšana, iii) sociālās apgādes sekmēšana, iv) kultūras sekmēšana vai v) dabiskās vides uzlabošana

* Klīniskā slimnīca vai medicīnas speciālā mācību iestāde nav tiesīga lietot akadēmiskās licences gadījumā, ja nav iespējams atšķirt mācību daļu no pārējām iestādes daļām programmatūras lietošanas gadījumos.