Tildes Jumī eiro ieviešanas process notiks atdalot gadus — tiks nomainīta bāzes valūta lati uz eiro un valūtu pārrēķins izveidots atbilstoši ECB valūtas kursu noteikšanas principiem — kā valūtas vienību skaits par vienu eiro (piemēram, 1.0 EUR = 1.3317 USD). Līdz šim Latvijas Banka ārvalstu valūtas kursus noteica pretēji – kā latu skaitu par vienu ārvalstu valūtas vienību (piem., 0.702804 LVL = 1.0 EUR).

Procesa rezultātā tiks izveidoti atlikumu dokumenti ar preču un finanšu stāvokli 31.12.2013 un visi iepriekš izveidotie dokumenti tiks izdzēsti.

Pēc gadu atdalīšanas tiks saglabātas divas datu bāzes:

  • „vecā” datu bāze ar bāzes valūtu lati un grāmatvedības uzskaiti latos;
  • „jaunā” datu bāze ar bāzes valūtu eiro un grāmatvedības uzskaiti eiro.

Tikai gadu atdalīšanas rezultātā sistēmā bāzes valūta tiks nomainīta uz eiro un grāmatvedības uzskaiti turpmāk varēs veikt eiro.

Turpmākie sistēmas Tildes Jumis jauninājumi būs uzliekami tikai datubāzēm ar pamatvalūtu eiro.
Pieslēgties varēs arī vecākām datubāzēm ar pamatvalūtu lats.

Šajā lapā apkopoti padomi, kas jāievēro, lai veiksmīgi pārietu uz eiro valūtu sistēmā Tildes Jumis.


Cita svarīga informācija

Valūtas kurss eiro datu bāzē

Strādājot gan neatdalītā, gan jau attdalītā datu bāzē jāpievērš uzmanība dažām niansēm:

Instrukcija kā strādāt ar pavadzīmju un rēķinu veidnēm

Instrukcija kā strādāt vēl neatdalītā datu bāzē

Sagatavošanās eiro ieviešanai

Lai veiksmīgi veiktu gadu atdalīšanas procedūru, tai ir jāsagatavojas un jāveic dažādi priekšdarbi.

Instrukcija kā sagatavoties gadu atdalīšanas procedūrai 

Veicamo darbu izpildes tabula — pirms gadu atdalīšanas 


Pāreja uz eiro — gadu atdalīšana

Pēc sagatavošanās darbu izpildes, var sākt gadu atdalīšanas procedūru.

Lai izvairītos no kļūdām gadu atdalīšanas procesā, ieteicams izmantot Instrukciju.

Instrukcija gadu atdalīšanas procedūrai 


Pēc gadu atdalīšanas procedūras

Pēc gadu atdalīšanas ieteicams veikt datu pārbaudi un atbilstību.

Instrukcija, ko darīt pēc gadu atdalīšanas procedūras 

Veicamo darbu izpildes tabula — pēc gadu atdalīšanas 


Kļūdas preču kustībā pārbaude un labošana

Kļūda preču kustībā var rasties nekorekti strādājot ar noliktavas uzskaiti sistēmā, piemēram, nepareizā kārtībā apstiprinot iepirkšanas un pārdošanas pavadzīmes. Kļūdas preču kustībā gadījumā noliktavas atlikumu veidošana nav iespējama. 

Veiciet kļūdu labotāja lejupielādi un apstrādājiet datus atbilstoši instrukcijai.

Instrukcija kļūdas preču kustībā pārbaudei un labošanai 

Rīks kļūdas preču kustībā labošanai