SIA “Tilde” un VSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” starpnozaru pētījums Nr. 2.8 “Automatizēti balss komunikācijas risinājumi veselības nozarei”, ID: 1.2.1.1/18/A/003.

Veselības nozarē strādājošie speciālisti ikdienā saskaras ar nepieciešamību veidot lielus rakstītās informācijas apjomus – pacientu apsekojumu rezultāti, anamnēzes un slimības vēsture, izmeklējumu un analīžu rezultātu apraksti, ārstniecisko un rehabilitatīvo procesu apraksti, norīkojumi, atskaites u.tml. Būtiski liels apjoms ar informāciju, kas tiek apstrādāta sākotnējie to ierakstot diktofonā un vēlāk speciālistiem pārrakstot ir – psihiatrijā, radioloģijā, ģenētika un attālinātā pacientu konsultācijās, kurās BKUS ārsti 2020. gada laikā attālināti apkalpojuši 5938 pacientus. Lielā daļā gadījumu šāda tekstuālā satura radīšanas procesā tiek izmantota audio ierakstīšana, kur attiecīgais speciālists iediktē atbilstošo informāciju, kas pēc tam tiek manuāli atšifrēta (transkribēta) un saglabāta kādā rakstīta teksta formātā. Šādā veidā gada laikā pat salīdzinoši nelielā ārstniecības iestādē tiek apstrādāti tūkstošiem stundu audioierakstu.

Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) un SIA Tilde sadarbības projekta mērķis ir izpētīt efektīvākās metodes un izveidot veselības nozarei pielāgotus runas atpazīšanas risinājuma prototipus, kas ļautu būtiski atvieglot veselības nozares speciālistu darbu un uzlabot produktivitāti, dodot iespēju kvalificētiem speciālistiem veltīt vairāk laika aktivitātēm ar augstāku pievienoto vērtību.

Projekta ietvaros tiks izveidoti divi prototipi – 1. runas atpazīšanas rezultātā iegūto transkriptu pēcapstrādes vide, un 2. runas atpazīšanas risinājumu integrācija medicīnas speciālistu darba plūsmās. 

Mākslīgā intelekta valodu tehnoloģiju t.sk. runas atpazīšanas tehnoloģiju ieviešanai ir pozitīva ietekme uz dabas resursu efektīvu un lietderīgu izmantošanu, samazinot izejvielu un enerģijas patēriņu, emisiju un atkritumu apjomu. Tas pamatā saistīts ar iespējām mazināt papīra izmantošanu un efektivizēt darba organizācijas procesus – mazināt manuālas audioierakstu apstrādes darbības, tādējādi ietaupot gan cilvēkresursus, gan arī energoresursus. Runas tehnoloģiju izmantošana attālinātās komunikācijas rīkos, savukārt, samazina nepieciešamību ceļot un samazina kaitīgās emisijas.

Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds  Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros.

IT KC Jaunumi