Igauņu-latviešu neironu mašīntulkošanas rīkkopas izstrāde (EstLat Translator)

Projekta partneri: Tilde (LV) un tulkošanas kompānija Avatar (EE)

Apraksts
Projekta mērķis ir izstrādāt uz mākslīgās inteliģences tehnoloģijām balstīto igauņu-latviešu mašīntulkošanas rīkkopu, izmantojot Tildes modernākās mašīntulkošanas tehnoloģijas un Avatar savākto datu kopu un iegūto tulkošanas pieredzi. Jaunā rīkkopa apmierinās pieprasījumu pēc pārrobežu komunikācijas risinājuma, kas noderēs gan publiskām, gan privātām organizācijām. Unikālais galaprodukts abiem partneriem izveidos jaunas pārrobežu uzņēmējdarbības iespējas biznesa paplašināšanai un jaunu tirgu apguvei. 

 

Rezultāts
Augstas kvalitātes mašīntulkošanas pakalpojumu izmantos katrs uzņēmums un aģentūra, kurai ir partneri Igaunijā vai Latvijā. Ar tas palīdzību būs iespējams sekot līdzi jaunumiem medijos un izmaiņām likumdošanā, tulkot produktu un pakalpojumu aprakstus. Projekts kalpos arī lielākam mērķim un palīdzēs nodrošināt Igauņu un Latviešu valodu digitālo atbilstību, kā arī nostiprinās mazo Eiropas valodu izmantošanu digitālajā pasaulē. Tas parādīs priekšrocības un iespējas, ko iegūs mazas Eiropas valodas ar tiešo mašīntulkošanu (bez starpvalodas izmantošanas). Ilgtermiņā pieeja informācijai un pakalpojumiem dzimtajā valodā ar MI valodu rīku izmantošanu nostiprinās sociālos kontaktus un atvieglos komerciālo attiecību veidošanu starp Igauniju un Latviju.

 

Projekta gaitā
Projekts tiks ieviests trijos posmos. Pirmajā posmā tiks veikta lietotāju prasību analīze, funkcionālās un tehniskās specifikācijas izstrāde. Otrajā posmā notiks galvenā aktivitāte – EstLat tulkotāja izveide, kas sevī iekļaus datu sagatavošanu, neirālas mašīntulkošanas sistēmas izstrādi, EstLat tulkotāja izstrādi un pilotēšanu. Pēdējais posms ir veltīts mārketinga un pārdošanas aktivitātēm, t.i., cenu stratēģijas izstrādei, klientu segmentācijai un mārketinga komunikācijas un produktu pārdošanas plānošanai.

 

Projekta kopējais finansējums: 536 707.26 EUR, t.sk. ERDF atbalsts 376 431.64 EUR

Vairāk informācijas var atrast: https://estlat.eu/en/estlat-results/estlat-translator.html

This website reflects the views of the author. The managing authority of the programme is not liable for how this information may be used.