Tildes Autorfontu kolekcija

Lai veicinātu fontu jaunradi un daudzveidotu Tildes piedāvāto fontu klāstu, Tilde attīsta Autorfontu kolekciju. Pašlaik tajā ir ap 10 mākslinieka Gustava A. Grīnberga garnitūras, pavisam ap 200 fontu veidi, kas kopš 2008. gada pieejamas OpenType formātā fontu lielveikalā myFonts.com. Katru gadu kolekcijai tiek pievienotas vairākas jaunas garnitūras.
 
Fontu izstrāde ar Baltijas un kirilicas fontu rakstzīmēm bija Sabiedrības Tilde izveides pamatā, kad datorizētās salikšanas sistēmas kļuva pieejamas un populāras. Sākumā, Atmodas laikā bija nepieciešams nodrošināt populārāko fontu lietošanu Baltijas un krievu valodā. Beidzoties adaptācijas darbu aktīvai fāzei, tiek atjaunota fontu izstrādes jaunrade.