Izstrādes pakalpojumi

Tilde nodrošina fontu izstrādes pakalpojumus. Fontu izstrādē var būt šādi uzdevumi:

  • Fontu adaptācija – ja fontos nav nepieciešamās rakstzīmes. Adaptācija tiek veikta, atbilstoši kodējumu un zīmju kopu standartiem uz Baltijas, Centrāleiropas un/vai kirilicas zīmju kopām.
  • Fontu pielāgošana – jāveikc dizaina izmaiņas garnitūrā
  • Logotipa iekļaušana korporatīvā fontā
  • Dizaina vai tehnisku kļūdu novēršana

Veicot fontu modifikācijas kā izstrādes pakalpojumus, jāievēro fontu lietošanas licence, t.i., vai fonta īpašnieki atļauj vai pieļauj fonta modificēšanu personīgām vajadzībām.

Ja rodas jautājumi par fontiem, rakstiet vai zvaniet +371 67 605 001, un jautājiet Tildes fontu speciālistiem!