Pasniegta Tāļa Bērča piemiņas trešā balva

  

Sabiedrība Tilde paziņo, ka par šī gada Tāļa Bērča balvas laureātu un stipendijas saņēmēju kļuvis Normunds Svētiņš, Druvas vidusskolas direktora vietnieks un informātikas un programmēšanas skolotājs. Viņa kandidatūru balvai izvirzīja Druvas vidusskolas vadība, Saldus novada izglītības pārvalde, kā arī Gieķu pamatskolas vadība. Balvu un stipendiju 1000 latu apmērā ik gadu piešķir vienam informātikas skolotājam Latvijā.

 

 

Normunds Svētiņš