Uzņēmums „Tilde” jau sesto reizi pasniedz Tāļa Bērča piemiņai veltīto balvu un stipendiju par izcilu ieguldījumu IT izglītībā un informācijas sabiedrības veicināšanā. Balva šogad pasniegta Daugavpils Krievu vidusskolas–liceja, direktora vietniekam informātikas jautājumos Oļegam Bojarunam. Viņa kandidatūru balvai izvirzīja ilggadējie Krievu vidusskolas–liceja darba kolēģi.

Indra Sāmīte, Sabiedrības Tilde biznesa attīstības direktore: „Pateicoties Oļegam Bojarunam, tiek nodrošināta tehnisko līdzekļu integrācija mācību procesā. Oļegs ir izveidojis datorprogrammu komplektu organiskajā ķīmijā, kas dod iespēju integrēt jaunāko tehnoloģiju sasniegumus mācību procesā. Šo programmu izmanto ne tikai Daugavpils Krievu vidusskolā–licejā, bet arī citās pilsētas skolās. Skolotājs veiksmīgi palīdz skolēniem sagatavoties pilsētas, valsts un starptautiskā mēroga olimpiādēm un konkursiem informātikā, kā arī aicina skolēnus izvēlēties tehniski tendētās profesijas”.

Tālis Bērcis, kura piemiņai ieviesta stipendija un izveidota balva, ar savu darbu un personīgo piemēru ir mudinājis simtiem citu IT skolotāju aktīvi iesaistīties IT jomas attīstībā gan savā skolā un novadā, gan arī valsts mērogā. T. Bērcis ir izveidojis reģionu IT izglītības ekspertu konferenci LatSTE, bijis izcils Ogres ģimnāzijas pedagogs, kā arī Ogres Interneta centra un Ogres rajona Pašvaldību vienotās informācijas centra vadītājs.